0% 
Technologia

JavaScript

JavaScript to lekki, zorientowany obiektowo język skryptowy, który został stworzony z myślą o łatwym zagnieżdżaniu w innych produktach i aplikacjach, np. przeglądarkach internetowych. JavaScript umożliwia urozmaicenie stron internetowych o elementy interaktywne, których nie uzyskamy za pomocą HTML/CSS.

Przykładowe zastosowania:

  • Walidacja formularzy
  • Asynchroniczne pobieranie danych
  • Modyfikacja struktury dokumentu
  • Animacje