0% 
Technologia

Responsive Web Design

"Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works."

Responsive Web Design to nowy sposób projektowania stron i aplikacji www, który kładzie nacisk na dostosowanie się wyświetlanych elementów do wielkości ekranu użytkownika. Przygotowując rozwiązanie responsywne należy poświęcić więcej czasu na projekt graficzny i analizę wyświetlania kluczowych elementów, szczególnie na mniejszych ekranach.

"Most people make the mistake of thinking design is what it looks like. People think it’s this veneer - that the designers are handed this box and told, ‘Make it look good!’ That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is how it works." - Steve Jobs

"Większość ludzi popełnia błąd myśląc, że design to głównie wygląd. Uważają, że jest jego dopełnieniem - że projektanci w magiczny sposób każą mu wyglądać dobrze. My nie uważamy, że właśnie tym jest design. To nie wygląd czy odczucia. Design to sposób w jaki to działa." - Steve Jobs

Powyższa wypowiedź chyba najlepiej oddaje ideę nowego podejścia do projektowania rozwiązań internetowych. Na pierwszym miejscu stawiamy przede wszystkich funkcjonalność rozwiązań a dopiero na drugim ich wygląd.