0% 
Technologia

Usability / Accessability

Web usability (Użyteczność)

Jeśli kiedykolwiek na stronie internetowej nie mogliście znaleźć adresu firmy a składając zamówienie w esklepie długo zastanawialiście się gdzie jest koszyk to znaczy, że trafiliście na strony wykonane przez osoby, które o użyteczności stron niewiele słyszały.

Zgodnie z definicją dostępną na Wikipedii, użyteczność (ang. usability, webusability) to nauka zajmująca się ergonomią interaktywnych urządzeń oraz aplikacji. W Polsce pojęcie użyteczności stosowane jest zazwyczaj w odniesieniu do ergonomii serwisów WWW oraz aplikacji użytkowych i odnosi się do wszystkich aspektów stron www i aplikacji, dzięki którym są one intuicyjne i łatwe w obsłudze. Użyteczna strona to taka, na której użytkownik w prosty sposób może wykonać niezbędne działania (np. wypełnienie formularza czy złożenie zamówienia) i szybko znaleźć potrzebne informacje.

W związku z powyższym, projektując strony internetowe należy mieć zawsze na uwadze łatwość poruszania się na stronie i dostępność najważniejszych elementów. Użyteczność strony www jest bardzo istotna również z marketingowego punktu widzenia. Jest wielce prawdopodobne, że Internauta który nie znajdzie interesujących go informacji po maksymalnie 3 kliknięciach, nie wróci już na naszą stronę. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż istnieje wyraźny związek między ergonomią, a potencjalnym sukcesem aplikacji, czy serwisu www. Użyteczność w tym przypadku skupia się na intuicyjnej nawigacji, ułatwieniu wyszukania niezbędnych informacji oraz zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji.

Accessability (Dostępność)

Termin "dostępność" jest blisko związany z użytecznością, można również powiedzieć, iż dostępność jest szczególnym przypadkiem użyteczności. Głównym celem działań związanych z dostępnością jest uczynienie serwisu czy aplikacji internetowej dostępnej i funkcjonalnej dla możliwie jak największej liczy odbiorców, bez względu na rodzaj oprogramowania czy sprzętu oraz wieku i stopnia sprawności Internauty.

Aby to osiągnąć ten cel należy trzymać się kilku ważnych zasad:

  • dbać o zgodność ze standardami poprawność kodu tworzącego dokument wpływa na szybkość jego wczytywania, lepsze indeksowanie przez Google'a. Jest ona również ważnym aspektem z punktu widzenia dostępności strony www.
  • semantyka czyli dbałość o określenie roli elementów na stronie w kodzie html jest to wyjątkowo ważne w przypadku gdy na stronę wchodzą osoby niedowidzące, korzystające z oprogramowania udźwiękawiającego (ang. screen reader), które czyta zawartość strony. Często niestety program nie może odróżnić normalnego tekstu od nagłówka czy głównego menu od przypisów właśnie dlatego, że semantyka została zaburzona. Jeśli chcemy by nasza strona była dostępna dla wszystkich warto pamiętać o semantyce.
  • dodatkowa nawigacja określenie skrótów klawiszowych, dzięki którym można uzyskać szybki dostęp do kluczowych elementów serwisu takich jak np.: menu czy mapa strony, ułatwia nawigację po stronie i zachęca do ponownych odwiedzin.
  • ułatwienia dla osób niedowidzących - np.: specjalna wersja strony o wysokim kontraście dostępna po kliknięciu, albo za pomocą kombinacji klawiszy, powiększanie rozmiaru czcionki
  • zamieszczanie alternatywnej treści do elementów multimedialnych dostępnych na stronie bardzo przydatne w przypadku gdy Internauta nie posiada odpowiedniej wtyczki w swojej przeglądarce, dzięki opisom wie jakie multimedia zostały zamieszczone i jaki przekaz ze sobą niosą.

Polskie przepisy nie nakładają jeszcze na twórców stron www konieczności stosowania standardów dostępności. Jedynie artykuły 32 i 69 Konstytucji RP mówiące o równości obywateli w dostępie do informacji, bez dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryteria w tym stopień sprawności, można uznać za drogowskazy w tworzeniu stron i aplikacji.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w Simple!